Budżet Obywatelski Gminy Małkinia Górna 2019

Budżet Obywatelski
Gminy Małkinia Górna 2019

Znamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.
Sprawdź czy wygrał Twój faworyt!

Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 23.06.2018
  do 31.07.2018

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 01.08.2018
  do 31.08.2018

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 03.09.2018
  do 21.09.2018

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Od 24.09.2018
  do 30.09.2018

 • Głosowanie

  Od 02.10.2018
  do 15.10.2018

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 26.10.2018

Od 1 sierpnia 2018 roku można zgłaszać projekty do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na 2019 rok.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać od 1 do 31 sierpnia 2018 roku. Do 30 września 2018 roku zostanie ogłoszona lista projektów poddanych pod głosowanie. Głosowanie będzie się odbywać od 2 do 15 października 2018 roku.

Budżet Obywatelski to świetna okazja do realizacji potrzebnych i ciekawych pomysłów mieszkańców Gminy Małkinia Górna. Dzięki bezpośredniemu udziałowi społeczeństwa w wydawaniu części budżetu, istnieje szansa realnej poprawy jakości życia na terenie gminy.

Budżet Obywatelski finansowany jest z publicznych pieniędzy, o których przeznaczeniu zadecydują sami mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.

W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 150 tysięcy złotych. Z Budżetu Obywatelskiego można finansować inwestycje, które są zadaniami własnymi gminy.

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć, każdy mieszkaniec gminy Małkinia Górna.

Osoba zgłaszająca projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. budżetu obywatelskiego oceniający wniosek.

Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Zachęcamy Państwa to składania ciekawych projektów!
Mają Państwo jako mieszkańcy gminy Małkinia Górna, szansę zrealizować własne pomysły.

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Małkinia Górna o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 150 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Małkinia Górna.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Ty decydujesz

Osobiście decydujesz, co i gdzie ma zostać zrealizowane dzięki publicznym środkom.

Masz wpływ

Sugerujesz dla Władz jakie inwestycje
są potrzebne w Twojej gminie.

Budujesz więzi

Wchodząc w interakcje z innymi zaangażowanymi podczas realizacji wspólnych inicjatyw budujesz więzi w lokalnych społecznościach.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa placów zabaw i boisk

Budowa ścieżek rowerowych

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 23.06.2018
do 31.07.2018

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.08.2018
do 31.08.2018

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 03.09.2018
do 21.09.2018

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Od 24.09.2018
do 30.09.2018

Głosowanie

Od 02.10.2018
do 15.10.2018

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 26.10.2018

Sprawdź, który projekt wygrał Zobacz wyniki

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski