1 Pokrycie drogi gminnej masa bitumiczną

Koszt: 150 000 zł

Pokrycie masa bitumiczną starej drogi DW 627 przedłuży ciąg rowerowy z Małkini do Muzeum w Treblince. Zapewni bezpieczeństwo ruchu lokalnego i rowerzystów, podwyższy komfort jazdy, umożliwi bezpieczne organizowanie wycieczek rowerowych.

2 Dobudowa garażu przy straży OSP w Prostyni

Koszt: 150 000 zł

Garaż dobudowany do budynku straży OSP na samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z I piętrem przeznaczonym na pomieszczenia gospodarcze i sanitariat.

3 Budowa chodnika na ul. Konopnickiej w Małkini Górnej

Koszt: 140 000 zł

Budowa chodników na ul. Konopnickiej obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej chodnika, przeprowadzenie robót budowlanych związanych z podbudową i wykonaniem nawierzchni chodników i kostki betonowej gr. 6cm i 8 cm.

4 Budowa placu zabaw wraz z modernizacją siłowni zewnętrznej o przy ZSG nr 1 w Małkini Górnej

Koszt: 150 000 zł

Tworzenie stref wypoczynku oraz aktywnego spędzania czasu to jedno z wyznaczników nowoczesnego podejścia do zagospodarowywania obszarów wiejskich i mamłomiasteczkowych. Teren dziedzińca przed ZSG nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie niewątpliwie należy do jednego z najbardziej zdegradowanych obszarów Gminy. Teren szkoły do której znaczna część mieszkańców Małkini Górnej miała okazję uczęszczać ma szansę po niespełna 60 latach znów stać się chlubą całej Gminy. Poprzez budowę placu zabaw oraz modernizację siłowni napowietrznej nasza okolica znów stanie się piękna.

5 Boisko do piłki siatkowej w Kiełczewie

Koszt: 101 000 zł

Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o wymiarach 9 x 18m. ogrodzone piłko- chwytami oraz elementami małej architektury. Boisko umiejscowione na placu przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie.

6 Siłownia ,,Pod kasztanami''

Koszt: 35 608,50 zł

Ruch towarzyszący nam przez całe życie jest niezbędnym elementem naszej egzystencji. Obecnie w naszej wsi nie ma miejsca aktywności dla rekreacji dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w naszej wsi nie ma miejsca aktywność dla mieszkańców wsi jak i wspólnej integracji wielopokoleniowej. Dlatego wnioskujemy o za tego typu inwestycją, w której skład wchodzi 4 urządzenia siłowe zewnętrzne (biegacz podwójny, orbitek + wioślarz, surfer, wyciąg górny podwójny) i zagospodarowanie wolnej części placu przy boisku z przeznaczeniem na "Siłownię pod kasztanami".

7 Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - teren po targowisku

Koszt: 150 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada stworzenie strefy relaksu w centrum Małkini, Która będzie służyła dzieciom, młodzieży, dorosłym a także osobom starszym. Wyeksponowanie postaci Honorowego Obywatela Gminy pana Stanisława Tyma poprzez ustawienie na placu "ławeczki Stasia Tyma". Wkomponowanie elementu edukacyjnego: alei sosnowej nawiązującej do herbu gminy odpowiednio oznakowanej i wyeksponowanej. Budowa podświetlonych skaczących fontann oraz ustawienie ławek parkowych i oświetlenia LED.Na wschodniej placu będzie zbudowany Most Miłości stanowiący letnią scenę. Tak zagospodarowany teren będzie strefą spotkań.

×