1 Rewitalizacja terenu oraz poprawa estetyki wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej

Koszt: 150 000 zł

Teren wokół SP nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej niewątpliwie należy do jednego z najbardziej zdegradowanych obszarów w okolicy. Teren szkoły do której znaczna część mieszkańców Małkini Górnej miała okazję uczęszczać ma szansę po niespełna 60 latach znów stać się chlubą całej Gminy poprzez rewitalizację i poprawę estetyki otoczenia.

2 NOWE ŻYCIE DLA STAREJ SZKOŁY

Koszt: 150 000 zł

Celem projektu jest remont starej szkoły, uzyskanie pomieszczeń do integracji mieszkańców poprzez założenie Koła Gospodyń Wiejskich, -Sali Pamięci Regionu (mini muzeum) oraz sali spodkań-imprez wiejskich.

3 Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym 4x4.

Koszt: 150 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej Alucoria LPA 2X6, przystosowanej dla Straż Pożarnej i wyposażonej w sprzęt ratowniczy, łączności z zainstalowanym silnikiem zaburtowy YAMAHA 30 KM wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym z napędem 4x4.

4 Podgórski Spichlerz - budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Podgórze Gazdy

Koszt: 150 000 zł

świetlica wiejska we wsi Podgórze Gazdy służyć będzie do organizacji spotkań i imprez adresowanych do mieszkańców sołectwa, gminy Małkinia Górna, jak i odwiedzających ją gości. Będą się w niej odbywać imprezy okolicznościowe np. spotkania wigilijne, warsztaty rzemiosła artystycznego, zajęcia dla dzieci i młodzieży, szkolenia. Świetlica wiejska to również doskonałe miejsce do organizacji tematycznych spotkań kulinarnych, podczas których mieszkańcy będą mieli okazje podzielić się swoją wiedzą i pomysłami na przygotowanie tradycyjny potraw, przetworów itp. Tu również odbywać się będą targi rolne

5 Budowa garażu do budynku OSP w  Prostyni

Koszt: 150 000 zł

Garaż dobudowany do budynku OSP na samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z I piętrem przeznaczonym na pomieszczenia gospodarcze i sanitarne

6 "Zaremizie w Kańkowie"- integracja i wypoczynek

Koszt: 101 115,80 zł

"Zaremizie w Kańkowie" - integracja i wypoczynek

7 Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczewie

Koszt: 150 000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej z oświetleniem solarnym oraz elementami małej architektury. Obiekt umiejscowiony na placu przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie.

×